Lyd og bilder

Videoer

Ut i skogen, mars 2018

Stundom e' mi kjering så god, mars 2018

Hopparen, februar 2018

Skålhalling, februar 2018

My funny valentine, februar 2017

Strået, Sentralen 2016

Jul, jul, Kampen kirke 2015

The Snowman, Kampen kirke 2015

Bilder

Foto: Bjørnar Sund

Foto: Bjørnar Sund

Foto: Bjørnar Sund

Foto: Tormod Berg Hansen

Foto: Signy Alvsåker